Inici del Contingut

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2019-20

1r semestre

Inici: 21 d'octubre de 2019

Fi: 9 de febrer de 2020

Reunió d'avaluació: 25 de febrer de 2020

Sessions d'autenticació: Veure taula

Publicació de les notes: 28 de febrer de 2020

 

2n semestre

Inici: 24 de febrer de 2020

Fi: 7 de juny de 2020

Reunió d'avaluació: 23 de juny de 2020

Sessions d'autenticació: Veure taula

Publicació de les notes: 27 de juny de 2020

Data límit del treball de fi de màster:  29 de setembre de 2020


Taula de les sessions d'autenticació

ASSIGNATURA DIA HORA
Comunicació Intercultural 26 feb 2020 10:00
  26 feb 2020 14:00
Educació Plurilingüe 26 feb 2020 11:00
  26 feb 2020 15:00
Visualitzant la Multiculturalitat 26 feb 2020 12:00
  26 feb 2020 16:00
Assessorament Lingüístic 27 feb 2020 10:00
  27 feb 2020 14:00
Traducció 27 feb 2020 11:00
  27 feb 2020 15:00
Introducció a la Recerca 27 feb 2020 12:00
  27 feb 2020 16:00
Llengües Especialitzades 25 juny 2020 10:00
  25 juny 2020 14:00
Llenguatge i Persuasió 25 juny 2020 11:00
  25 juny 2020 15:00
Edició de Textos 25 juny 2020 12:00
  25 juny 2020 16:00
Disseny Curricular 26 juny 2020 10:00
  26 juny 2020 14:00
Recursos TIC 26 juny 2020 11:00
  26 juny 2020 15:00