Inici del Contingut

Calendari de trobades presencials / de seguiment

Lloc: Videoconferència des de l'Edifici del Rectorat, aula d'informàtica de Lletres (3a planta)

 

PRIMER SEMESTRE (2017-18)

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA: presentació d'assignatures del 1r semestre i SAKAI

 Data

 21 octubre 2017


Horari:

 09.00-09.30

Benvinguda

 09.30-10.00

Introducció a la investigació científica

 10.00-10.30

Comunicació intercultural

 10.30-11.00

Educació plurilingüe i intercultural

 11.00-11.30

Pausa

 11.30-12.00

Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació

 12.00-12.30

Visualitzant la multiculturalitat

 12.30-13.00

Traducció anglès > català/castellà

 

SESSIONS DE SEGUIMENT:

Data

Assignatures
18 de novembre 2017

Comunicació intercultural

Educació plurilingüe Visualitzant la multiculturalitat

2 de desembre 2017

Introducció a la recerca Assessorament Traducció

13 de gener 2018

Comunicació intercultural  Educació plurilungüe Visualitzant la multiculturalitat

3 de febrer 2018

Introducció a la recerca Assessorament Traducció

 

 

SEGON SEMESTRE (2017-18)


SESSIÓ INTRODUCTÒRIA: presentació de les assignatures del 2n semestre

 Data

17 febrer 2018

Horari:

 09.00-09.30

Benvinguda

 09.30-10.00

Llengües especialitzades

 10.00-10.30

Edició textual i maquetació

 10.30-11.00

Pausa

 11.00-11.30

Disseny curricular

 11.30-12.00

Recursos TIC

 12.00-12.30

Llenguatge i persuasió

 

SESSIONS DE SEGUIMENT:

Data

Assignatures
17 de març 2018

Llengües especialitzades

Llenguatge i persuasió

Edició de textos

14 d'abril 2018

Disseny curricular Recursos TIC  

5 de maig 2018

Llengües especialitzades Llenguatge i persuasió Edició de textos

26 de maig 2018

Disseny curricular Recursos TIC