Inici del Contingut

Informació general

El màster té una duració global d'un curs acadèmic. El treball de fi de màster, sigui en forma de treball d’investigació pot fer-se durant l’estiu.

El període lectiu segueix la duració habitual d’un curs universitari, entre els mesos d’octubre i juny, però s’ha de tindre en compte que en realitat no hi ha assignatures anuals, sinó que tota la càrrega acadèmica es distribueix en dos quadrimestres, on comencen i acaben assignatures completament diferents. El primer quadrimestre acaba al gener-febrer, mentre que a partir del mes de febrer s’inicien les classes del segon quadrimestre.


L'estudiant pot seguir el màster a temps complet o a temps parcial. S'ha de tindre en compte que cada crèdit implica 25 hores de dedicació.
El màster en Llengües Aplicades s’ofereix en format virtual, la qual cosa significa que l’alumne podrà treballar en les diferents assignatures a través de l'entorn virtual de la Universitat de Lleida (podeu consultar un tutorial sobre l'ús de l'entorn virtual aquí: http://www.ice.udl.cat/.) L'entorn virtual de la UdL és SAKAI, entorn de codi obert àmpliament utilitzat a escala global. És responsabilitat de cada alumne assegurar que la conectivitat del seu entorn d'estudi sigui lo més fiable possible. Es recomana que la conexió es faci sempre amb cable, i no per wi-fi, i mai des d'espais públics. A més, és requisit per cursar el màster que els alumnes posseeixin una webcam i uns auriculars amb micròfon incorporat, pel bon funcionament de les assignatures.

Per a cada assignatura, l'alumnat haurà de realitzar una prova d'autenticació, que consistirà en una/dues preguntes sobre les activitats lliurades. Durant les proves, l'alumnat podrà accedir a tot el material i activitats d'aprenentatge de l'aula virtual, així com als comentaris avaluativs del professorat de l'assignatura. Aquestes proves poden portar-se a terme presencialment o per videoconferència. Per a cada assignatura, l'alumnat haurà d'escollir una de les dos dates planificades per portar a terme la prova d'autenticació, i comunicar-ho al professorat de l'assignatura a l'inici de curs. [Vegeu dates a taula]

El màster ofereix també sessions de seguiment, que tenen lloc el dissabte al matí, amb una freqüència mensual. Aquestes sessions poden seguir-se presencialment o per per videoconferència, amb el sistema Big Blue Button, integrat al SAKAI. Així mateix, els estudiants, si ho desitgen, podran sol·licitar sessions de tutoria presencial voluntàries amb els diferents professors. [Per saber-ne més]