Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Currículums

Eulàlia Borràs Riba
 

 
És doctora en Ciències de l’Educació (UAB, 2013). Des de 1993 és professora de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (UdL), on imparteix classes d’anglès amb finalitats especifiques. Es va llicenciar en Filologia Anglesa (UB, 1992) i obtingué un Master of Arts en Traducció per Rutgers University (USA, 1998). També és funcionària en excedència del cos de docents de secundària d’anglès (2007) i ha cursat postgraus en Didàctica de la Llengua Estrangera (UAB, 1995). La seva recerca es centra en l’ús del plurilingüisme i de la multimodalitat com a recurs a l’aula en les classes d’enginyeria i ciències a la universitat.

 

 

David Block
 

És ICREA Research Professor de Sociolingüística al Departament d'Anglès i Lingüística a la Universitat de Lleida. Durant els últims 25 anys, ha publicat nombrosos articles i capítols en una varietat de temes de lingüística aplicada, incloent SLA, multilingüisme i identitat. I més recentment, economia política i classe social (ambdós temes relacionats amb la sociolingüística). És autor de /The Social Turn in Second Language Acquisition/ (Edinburgh University Press, 2003), /Multilingual Identities in a Global City: London Stories/ (Palgrave, 2006), /Second Language Identities / (Continuum/Bloomsury, 2007/2014) y /Social Class in Applied Linguistics/ (Routledge, 2014).

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

 

Montse Casanovas Català
  És doctora en Filologia Espanyola i professora titular d’universitat del Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat de Ciències d’Educació de la Universitat de Lleida. El seu àmbit de docència i recerca és la didàctica de les llengües en entorns plurilingües, especialment amb suport tecnològic. Ha publicat diversos llibres i articles, com ara “El correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico”, Cultura y Educación, Las TIC en la formación del profesorado o La perspectiva de las didácticas específicas. Ha presentat treballs en congressos d’àmbit nacional i internacional i ha estat professora visitant a la Western Michigan University. És professora del Màster en Informàtica i Didàctica de Llengües de la Universitat Pompeu Fabra i del Curs d’Especialització Las TIC Aplicadas a la Enseñanza i Aprendizaje del Español L2/ELE de la Fundación Comillas. Forma part del Grup de Recerca en Mediació Lingüística de la Universitat de Lleida, grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

 

 

Francesc Català Alòs
  És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida i ha obtingut el Postgrau de Correcció de Textos Orals en Català de la Universitat de Lleida i el Postgrau de Processos Editorials a la Universitat Oberta de Catalunya. En l’àmbit de les arts gràfiques, s’ha format en estudis de disseny i maquetació i el maneig de programes informàtics relacionats amb la preimpressió. Ha realitzat tasques de correcció de textos de caràcter tècnic en el món editorial. Participa com a docent en el Grau Sènior de la Universitat de Lleida i en la Universitat Popular de l’Ajuntament de Lleida i ha impartit classes en diversos màsters en la matèria de Disseny i Maquetació, també ha impartit cursos d’autoedició de textos per al Servei Lingüístic de la UdL. És director de la revista Arts i col·labora en diverses revistes de l’àmbit de les lletres. Actualment és el cap de producció d’Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida


Josep M. Cots Caimons
  És professor d’Anglès i Lingüística Aplicada a la Universitat de Lleida, on imparteix cursos en pragmàtica, anàlisi del discurs, comunicació intercultural, educació plurilingüe i Anglès. La seva investigació és centra en l’aplicació de l’anàlisi del discurs, l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües estrangeres, el multilingüisme i la competència intercultural. Adopta un punt de vista qualitatiu (la etnografia sociolingüística i l’anàlisi del discurs) per estudiar el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural en el context de les polítiques lingüístiques específiques a la educació secundària i terciària. Ha publicat 8 llibres i nombrosos articles de revistes i capítols de llibres.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Marta Giné Janer
  És doctora en Filologia General per la Universitat de Barcelona i catedràtica de Traducció i Interpretació del Departament de Filologia Clàssica, Espanyola i Francesa de la Universitat de Lleida. La seva investigació va dirigida a la història de la traducció (s. XIX i XX) i  l'edició i traducció de textos literaris. Dirigeix projectes de recerca sobre aquestes línies d’investigació a nivell estatal que reuneixen especialistes d'universitats espanyoles i europees.  També ha publicat un centenar d'articles, capítols de llibre o llibres, tant a Espanya com a França. Ha traduït al català i al castellà escriptors francesos de renom, com Musset, Gautier, Villiers de l'Isle-Adam, Jouhandeau o Rolin. També ha traduït el poeta Màrius Torres del català al francès. Forma part del Grup de Recerca en Mediació Lingüística de la Universitat de Lleida, grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Rodolf González López
  És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida (1997) i llicenciat en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (2008). Ha obtingut el Màster en Estudis de Lingüística Aplicada Catalana (2000) per la Universitat de Lleida. En l’àmbit de la gestió documental, s’ha format en estudis de gestió d’informació, alfabetització informacional i TIC. Des del 2005 ha participat com a docent en diversos cursos organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, d’entre els quals en destaquen “Qui cita els meus articles i on publicar-los” i “Com puc gestionar les meves referències bibliogràfiques”. També ha presentat ponències a congressos com ara al IV Workshop REBIUN Proyectos Digitales (2004)o 1r Espai CBUC d’intercanvi de coneixements i experiències (2005).Actualment és bibliotecari a la Universitat de Lleida.

 

Flora Grífol Aldabó
 

És llicenciada en Filologia Clàssica per la UB (1989) i en Filologia Catalana per la UdL (1996). Ha obtingut el Postgrau de Docència Universitària en Línia per la UOC l'any 2015. És consultora de la UOC des de 2002, col·labora com a docent en el Programa Sènior de la UdL des de 2009 i exerceix com a professora en un centre de secundària des de 1990. Ha impartit classes de català a l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya durant 9 anys i ha treballat com a correctora de textos catalans. En l'actualitat està duent a terme un projecte per a la UOC sobre l'autoaprenentatge en entorns virtuals universitaris.

 

Montse Irun Chavarria
  És llicenciada en Filologia Anglesa, professora associada del Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida i professora d’anglès d‘educació secundària des de fa més de 20 anys. També és una de les sotscoordinadores de la Prova d’Accés a la Universitat d’anglès. Actualment forma part de l’equip de formadors en pràctica reflexiva que està desenvolupant el Departament d’Ensenyament per tal de millorar la competència oral de l’alumnat de l’ESO i dels formadors en TIC per tal de desenvolupar la competència digital i la comunicativa a l’aula d’anglès. Els seus interessos són l’aprenentatge per tasques com a eina per fomentar la competència comunicativa intercultural i per integrar la competència digital. Forma part del CLA (Cercle de Lingüística Aplicada), grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Enric Llurda Giménez
 

És doctor en Filologia Anglesa i professor titular del Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida. La seva especialització és en lingüística aplicada, sociolingüística, estudis de multilingüisme i didàctica de la llengua. És membre del consell editorial de sis revistes científiques, entre les que destaca Canadian Modern Language Review. És l’editor del llibre Non-Native Language Teachers. Perceptions, Challenges and Contributions to the Profession (2005), que recentment ha estat traduït a l’àrab (2012), i és co-autor de La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas (2007) i Plurilingüismo e Interculturalidad en la escuela (2010), així com de múltiples articles científics tant d’àmbit nacional com internacional. Actualment és el director del Departament d’Anglès i Lingüística de la UdL, i és un membre actiu del CLA (Cercle de Lingüística Aplicada), grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.


Guzman Mancho Barés
  És doctor en Filologia Anglesa per la Universitat d'Alcalà i va obtenir un Màster Internacional sobre Aprenentatge a Distància expedit per la UOC. Ha escrit críticament sobre el disseny instruccional dels entorns virtuals d'aprenentatge envers l'aprenentatge col·laboratiu de llengües aplicades. S'ha especialitzat en l'eina tecnopedagògica wiki, de la qual ha descrit les seves fortaleses i febleses per aprendre llengües aplicades. Ha escrit sobre com es poden relacionar les wikis amb les competències genèriques dels graus adaptats a l'EEES i ha editat una monografia col·lectiva sobre l'ús de les wikis en l'Educació Superior espanyola. Forma part del CLA (Cercle de Lingüística Aplicada) de la UdL, grup consolidat per la Generalitat de Catalunya, i és professor agregat del Departament d'Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida.


Rosa Mateu Serra
  És doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida i professora col·laboradora permanent del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Facultat de Lletres de la mateixa universitat, on imparteix, entre d’altres, les assignatures Pragmàtica i Anàlisi del discurs (conjuntament amb el professor Amadeu Viana), Comunicació no verbal (dins del Programa Sènior de la UdL), i Comunicació i lingüística. Les principals línies d’investigació van dirigides a l’àmbit de la comunicació, la comunicació verbal i no verbal, la pragmàtica i la lingüística aplicada. Forma part del Grup de Recerca en Mediació Lingüística de la Universitat de Lleida, consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Emilee Moore
 

La meva trajectòria investigadora s’emmarca en l’estudi de les pràctiques lingüístiques en diferents contextos educatius multilingües des d’una perspectiva que integra la sociolingüística interaccional i les teories  socioculturals de l’aprenentatge. Les investigacions que he publicat en revistes i llibres de prestigi internacional fins a hores d’ara han indagat en els usos pluri lingües que emergeixen en entorns d’aprenentatge multilingües, i han buscat relacionar-los tan amb elements del context sociolingüístic com amb projectes locals que duen a terme els participants en la seva interacció. En aquest sentit m'he  interessat sobretot per la relació entre les pràctiques plurilingües, les polítiques lingüístiques i els processos d’aprenentatge de llengua i de contingut curriculars. Més recentment, m’he interessat per les pràctiques de pluriliteracitat, en les quals hi participen els joves fora de les escoles, i la seva relació amb l’aprenentatge formal.

Sóc membre des de 2009 del Grup d’Investigació GREIP (http://greip.uab.cat), el qual ha estat reconegut com a grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. He participat en 3  projectes I+D estatals i 1 projecte I+D d’àmbit europeu, entre d’altres. He estat professora del Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona (2010 – 2015). En ambdues universitats he participat en la formació de professorat d’educació infantil, primària, secundària i terciària, cosa que permet la transferència dels resultats les investigacions en les quals he participat de cara a la millora de les pràctiques docents. D’ençà de la tardor del 2015 sóc investigadora post doctoral a la Universitat de Leeds (Regne Unit) formant part del programa Beatriu de Pinós de la Generalitat de Catalunya, associada al  grup Language Education i al projecte TLing.

 

Maricel Oro Piqueras
  És doctora de Filologia Anglesa i professora lectora al Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida. Els seus àmbits de recerca són els estudis culturals, els estudis d’envelliment i els estudis de gènere. Ha publicat diversos articles centrats en aspectes culturals i d'identitat en textos de ficció tan escrits com audiovisuals. Recentment ha publicat un volum d’articles que versen sobre la representació de l’envelliment en sèries de televisió, juntament amb la Dra. Anita Wohlmann, amb el títol Serializing Age: Aging and Old Age in TV Series (Bielefield: Transcript, 2016).

 

Eulàlia Pagès i Valls
  Va estudiar arquitectura tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Durant 9 anys, va exercir aquesta professió, fins que el 2010 va acceptar l’encàrrec de formar part de l’equip directiu de les empreses Arts Gràfiques Bobalà, Pagès editors, Milenio Publicaciones i Nus de Llibres, la distribuïdora que ella mateixa va crear. Dins d’aquest grup empresarial, desenvolupa tasques de coordinació editorial i, conjuntament amb el seu equip, s'encarrega de la publicació i la promoció de tots els llibres que formen el catàleg de cada editorial. També dirigeix les tasques comercials i de distribució dels títols editats.

 

Sílvia Romero-Galera
  És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1991), doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona (2001) i ha obtingut el Màster en Immigració, Llengua i Treball Social per la Universitat de Lleida (2004). És professora associada al Departament de Filologia Catalana de la UB (1994-1996), professora associada al Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL (2004- 2006), responsable del Servei de Català del Pallars Jussà del Consorci per a la Normalització Lingüística (des de 1996) i consultora dels estudis d'Arts i Humanitats de la UOC (des de 2000). Les seves línies de recerca van dirigides cap a la dialectologia, la lingüística aplicada, la sociolingüística i la immigració.

 

Maria Sabaté Dalmau
 

Maria Sabaté Dalmau (MA Estudis Anglesos, UAB; MA Lingüística Antropològica, UofT; Doctorat en Estudis Anglesos, UAB) és professora lectora del Departament d’Anglès i Lingüística a la Universitat de Lleida. És vocal de la Societat Catalana de Sociolingüística, entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i ha presentat i publicat la seva recerca en revistes d’impacte internacional indexades. La seva última contribució és una monografia que porta per títol Migrant Communication Enterprises: Regimentation and Resistance (2014, Bristol, Multilingual Matters).

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

 

Mariona Sabaté Carrové
  És doctora en Filologia Anglesa i professora titular d’universitat del Departament d’anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida on fa la docència des de 1994 fins a l'actualitat d'anglès i traducció, així com d'anglès per a usos específics (Informàtica, Enginyeria i Empresarials). Va obtenir un Postgrau de Traducció Tècnica i Especialitzada per la Universitat de Westminster (Londres) l'any 1992 i, posteriorment, ha treballat per a diverses empreses de traducció. Formà part del departament d'Espanyol en l'empresa de traducció Alpha CRC, Cambridge (Anglaterra). Ha treballat com a traductora autònoma i ha coparticipat en projectes de recerca finançats per institucions públiques. També ha publicat en revistes nacionals i internacionals com ara Perspectives: Studies in translatology de Copenhagen i ha col·laborat activament en seminaris i tallers d'intercanvi del programa Erasmus/Socrates a Alemanya i Bèlgica des de 1996 fins ara. Recentment, la seva tesi doctoral, Towards a theory of translation pedagogy based on CAT tools for Catalan and English non-literary texts, ha estat publicada a Lambert Academic Publishing, Alemanya.


Isabel Santaulària Capdevila
  És doctora en Filologia Anglesa i professora titular d’universitat del Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida. Els seus àmbits de recerca són els estudis culturals, els estudis de gènere i les narratives populars. Ha publicat varis articles sobre masculinitat, feminisme, televisió, ficció de detectius i aventura en revistes nacionals i internacionals, a més a més d’un llibre sobre ficció d’assassins en sèrie, El monstruo humano: Una introducción a la ficción de los asesinos en serie (Barcelona: Laertes, 2009). Actualment participa en dos grups de recerca, un a la Universidad de León que treballa sobre terrorisme, i l’altre a la Universitat de Barcelona que estudia la ficció de detectius postcolonial i neocolonial. En aquests moments, també està fent recerca sobre la representació de la dona a les sèries de televisió i sobre la funció de l’espai a la novel·la de detectius situada a Rússia i a la Xina escrita per autors anglosaxons.


Glòria Vázquez Garcia
  És doctora en Filologia Catalana i llicenciada en Filologia Hispànica. És professora titular d’universitat en l’àrea de Lingüística General del Departament d’Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida. La seva recerca gira al voltant de la lingüística de corpus i la lexicografia. Ha participat en una vintena de projectes finançats, dels quals n’ha derivat la creació de diversos recursos com el banc de dades SenSem i una versió més recent de la xarxa semàntica WordNet. Té més de cinquanta publicacions, entre les quals destaca un capítol divulgatiu sobre les tecnologies del llenguatge i el llibre Clasificación verbal. Alternancias de diàtesis. És directora de la revista de lingüística Sintagma. Forma part del Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL), grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.


Amadeu Viana San Andrés
  És doctor en Filologia Catalana i catedràtic d’universitat en el Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida. La seva investigació s’ha centrat en l’anàlisi del discurs i en la història de les idees lingüístiques. Ha traduït i editat Aspectes del pensament sociolingüístic europeu i el 1997 reuní les seves investigacions sobre coneixement escrit, discurs i funcionalisme en Raons relatives. A partir de l’interès per la història de les idees sobre el llenguatge i la societat, ha realitzat investigacions sobre l’obra del filòsof Giambattista Vico i, com a membre de la Societat Internacional d’Estudis sobre l’Humor, s’ha interessat pels aspectes lingüístics de l’humor i ha publicat Acròbates de l'emoció. Ha estat professor visitant a Lovaina, Nàpols, Berkeley i Chicago.


Neus Vila Rubio
 
És doctora en Filologia Hispànica (Llengua) i professora titular d’universitat en el Departament de Filologia Clàssica, Espanyola i Francesa de la Universitat de Lleida des del 1994. Imparteix docència en l’àrea de la lingüística hispànica, especialment en relació amb matèries sobre qüestions de lèxic especialitzat, nivells i registres lingüístics i historiografia lingüística, àmbits en què es mouen les seves línies de recerca i sobre els quals té diverses publicacions en mitjans nacionals i internacionals. Ha estat la investigadora principal del Grup de Recerca consolidat Samuel Gili Gaya de Lingüística i Literatura, des de la seva creació fins al 2009. Actualment ho és del Grup de Recerca en Mediació Lingüística de la Universitat de Lleida,  grup de recerca  consolidat per la Generalitat de Catalunya. També va ser la coordinadora del Màster en Mediació Lingüística (títol propi de la UdL), entre els anys 2005-2008. Fins al 2010 ha estat, així mateix, la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua de la UdL.

Per a més informació, cliqueu aquí.
true