Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)    

L'objectiu del Màster és facilitar la inserció dels estudiants en el món de les aplicacions professionals relacionades amb el coneixement de llengües en contextos multilingües i interculturals i en entorns en els quals les tecnologies de la informació i de la comunicació tenen un paper clau. A més, el programa de Màster en Llengües Aplicades ha de permetre que l’estudiant pugui assolir un nivell d’expert professional en català o castellà, així com, si també opta per aquesta opció, un nivell avançat en anglès, els quals li permetin desenvolupar una activitat professional en aquestes llengües.

Aquest màster constitueix una aposta molt clara per aprofundir en les aplicacions pràctiques i professionals de les llengües des del coneixement i l'experiència acumulada per més de trenta especialistes i investigadors amb una àmplia trajectòria en el camp de les aplicacions professionals de les llengües.

L'especificitat d'aquest màster queda palesa pel fet que és l'únic màster oficial a l'Estat espanyol amb un perfil de llengües aplicades en el qual s'aprofundeix en la millora del coneixement i les aplicacions tant de les llengües del país com, si es vol, de les llengües estrangeres en dos àmbits:

  • Ensenyament i aprenentatge de llengües en entorns multilingües (intervencions didàctiques amb un enfocament intercultural i d’atenció a la diversitat, ús de les TIC a l’aula de llengua estrangera...)
  • Mediació lingüística per a empreses i institucions (traducció, gestió terminològica, assessorament lingüístic...)

El Màster s’imparteix en format virtual, la qual cosa permet potenciar la interacció entre el professorat i l'estudiantat, i entre els estudiants mateixos.

Per donar flexibilitat als estudiants i que aquests puguin adaptar al màxim els estudis amb altres tasques, els estudiants poden decidir cursar el Màster a temps complet o bé a temps parcial.

Aquells professors estudiants del Màster i vinculats al Dept. d'Ensenyament de Catalunya podrien acreditar-se pels perfils professionals: (3) Atenció a la diversitat; i (6) Immersió i suport lingüístic. Demana més informació a la Coordinació (coordmla@lletres.udl.cat).


Preinscriu-te en una de les 20 places disponibles! Clica a l'aplicatiu electrònic:

 Aquí tens 5 bons motius per cursar el Màster:

1 El Màster en Llengües Aplicades de la UdL és l’únic màster oficial a l’estat espanyol amb un perfil de llengües aplicades en el qual s’aprofundeix en la millora del coneixement i les aplicacions de les llengües en contextos multilingües i interculturals.
2 Impartició modalitat virtual, fet que elimina la necessitat de traslladar-se a la UdL i permet que els alumnes no depenguin d’horaris fixes. Els foros,  videoconferència i altres eines 2.0 avalen una metodologia de treball que incentiva la interacció entre els estudiants i professorat.
3 Onzena edició: aquest curs 2018-19 organitzem la onzena edició d’aquest Màster, que va començar l’any 2007, i que ha acollit més de 70 alumnes de 17 països diferents.
4 Els estudiants aconsegueixen un nivell expert en català o castellà i, si es vol, un nivell avançat en una tercera llengua, normalment anglès, el qual els permet desenvolupar activitats professionals en aquestes llengües.
5 Les sortides professionals són molt amples i estan enfocades als àmbits laborals més importants relacionats amb la Lingüística Aplicada

 

true